+36 70 673 7789 info@ukesz.hu

Mi az üdülési jog (timeshare)?

Az üdülési jog (más néven üdülőhasználati vagy szállás időben megosztott használati joga, tartós szálláshasználati szerződés,
angolul timeshare) az elmúlt években a magyar fogyasztók körében is nagy népszerűségre tett szert, és egyre több szállásajánlat
közül választhatnak azok, akik megfelelő anyagi erővel rendelkeznek ehhez az olcsónak egyáltalán nem nevezhető üdülési
formához. Az üdülési jog e formájánál egy belföldön vagy más külföldi országban található szálláshely (hotelszoba, apartman),
vagy az éjszakai otttartózkodást,
pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szolgáló ingó dolog (hajó, telepített lakókocsi)
kizárólagos használatára többen – egymás használati jogának tiszteletben tartása mellett – lesznek jogosultak a szerződésben
meghatározott díj ellenében. A használó a naptári év pontosan meghatározott hetében vagy heteiben (más időpont csere esetén
lehetséges) veheti igénybe a szállást, míg az év többi részében mások – szintén kizárólagosan – használják azt.

Köthetek-e határozatlan időtartamra vonatkozó üdülési jogot biztosító szerződést?

Igen, az előzőekben kifejtettek alapján az üdülési jog határozatlan időtartamra is megvásárolható.

Teljes körű védelmet biztosít-e a jogszabály a fogyasztók számára?

A jogszabály a szállás használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékre, a viszontértékesítésre és a szállás használati jog
cseréjére irányuló szerződés létrejöttével és a fogyasztó megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos kérdéseket rendezi. Ezért
szükséges kihangsúlyozni, hogy a legnagyobb felelősség minket, fogyasztókat terheli, hiszen kellő körültekintést és odafigyelést
kell tanúsítanunk, mielőtt egy jelentős anyagi kötelezettségvállalással üdülési jogot vásárolunk meg.

Mit jelent az üdülési jog cseréje?

Az üdülési jog megvásárlásakor általában lehetőségünk van egy nemzetközi csererendszer tagjává is válni. A két legnagyobb, üdülési jogok cseréjével foglalkozó csereszervezet a Resort Condominimus Interational (ismertebb nevén RCI) és az Interval International. A timeshare üdülők szinte mindegyike e két szervezet valamelyikének tagja, amely az üdülési jogunk elcserélését, és üdülési hetünk
eltöltését meghatározott feltételekkel – szabad kapacitás függvényében – a csererendszerben résztvevő bármely üdülőben, akár az üdülőhasználati szerződésünkben meghatározott időponttól eltérő időpontban is biztosíthatja.

Milyen időtartamra jöhet létre az üdülőhasználati jogra irányuló szerződés?

Akkor beszélhetünk timeshareről,
ha a használati jog időtartamát a felek határozatlan időre vagy egy évet meghaladó mértékű
határozott időre kötik ki. A használati jog leghosszabb határidejét a jogszabály nem határozza meg, ezért gyakran 20, 30 vagy
akár 90 évre kerül a szerződés megkötésre.

Van-e egységes, a fogyasztók érdekeit védő uniós szabályozás az üdülési jog tekintetében?

Igen, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó minimumszabályokat a fogyasztók védelme érdekében megszületett és 2011. február 23 -án hatályba lépett 2008/122/EK irányelv határozza meg. A korábbi (94/47/EK) irányelvet hatályon kívül helyező jogszabály már nem csak az ingatlanok időben megosztott használati jogának átruházására vonatkozó szerződéseket szabályozza, hanem négy különböző típusú szerződésről rendelkezik: szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés, hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződés, viszontértékesítési szerződés és csereszerződés.

A magyar jogalkotó az irányelvet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel tette a hazai joganyag részévé. A jogszabály rendelkezéseit a 2011. szeptember 1. napjától megkötött timeshare szerződésekre kell alkalmazni. A korábban megkötött szerződésekre továbbra is a 20/1999 (II.5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Az üdülési jog tekinthető-e egyben befektetésnek is?

Tévhit, hogy az üdülőhasználati jog egy nyereséggel kecsegtető befektetési forma, bár gyakran előfordul, hogy az üdülési jogot reklámozó vagy értékesítő vállalkozások ezt próbálják kihangsúlyozni. A Korm. Rendelet 15. §-a egyértelműen kimondja, hogy a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés nem forgalmazható befektetésként. Az üdülési jog ugyanis kizárólag azt biztosítja, hogy előre meghatározott szolgáltatási feltételekkel, előre kalkulálható díj fejében évente visszatérő módon kizárólagosan használjunk egy szállást. Aki hosszabb távon a gyermekei, unokái számára vásárolná meg az üdülési jogot, mindenképpen végig kell gondolnia, hogy a megajándékozott valóban tudja-e vállalni minden évben a fenntartási díj fizetését és külföldön található szálláshely esetében a rendszeres külföldre utazás költségét.